Ariel Media

Om

Ariel Media är The Watchman Internationals USA distrubitionsverksamhet (thewatchman.org). Vi lever i en banbrytande ny tid av reformation och upprättelse som kräver unika resurser. 

Vårt mål är att ge ut grundad bibelundervisning och resurser till att förbereda Guds folk för Messias ankomst. Vi gör detta via bl.a. böcker, audio och video. Ariel betyder ”Guds lejon” och är ett av namnen för Jerusalem. Namnet anspelar också på profeten Amos ord: ”När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?” (Amos 3:7–8).