Ariel Media

Den stora skökan: Vem är hon? - av Lars Enarson

150 SEK / I lager.

VEM ÄR HON?

I Uppenbarelseboken skriver aposteln Johannes mer om den stora skökan än om antikrist och den falska profeten tillsammans. Varningen som ges är mycket allvarlig, "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." (Upp. 18:4) Med tanke på denna varning och de stränga domar som ska komma över skökan, är det helt nödvändigt att vi förstår vem hon är.

Det är hög tid att blåsa i shofaren, låta larmet ljuda och ta Jesu befallning i Lukas 21:36 på allvar, "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."I den här boken kommer du att få hjälp att tydligt se vem den stora skökan är. En otroligt viktig bok i ändens tid! 

FÖRFATTAREN

Lars Enarson är verksam som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst sedan slutet av 70-talet. Från 1997 arbetar han utifrån Israel speciellt för att mobilisera till bön för väckelse i Mellanöstern. Han reser i olika nationer och undervisar om bön, väckelse och det profetiska ordet.

156 sidor.

Copyright © Lars Enarson 2006-2007

Första upplagan 2007

ISBN 0-9763217-1-8

Nytryck 2018

ISBN 978-0-9979110-8-4

Utgivare: The Watchman International, Inc.