Ariel Media

En messiansk introduktion till sidduren

150 SEK / Ej i lager.

Vid vinterkonferensen "Ett rike av präster" introducerades för första gången på svenska En messiansk introduktion till sidduren -- den judiska bönboken, uppbyggd kring den bibliska bönetjänsten från Davids, Esras och Nehemjas dagar. Johannes Enarson har arbetat i ett flertal år på att ta fram denna bönbok. Den är en ovärderlig tillgång för dig som vill komma in i ett balanserat och disciplinerat bibliskt böneliv.

I ett inledande kapitel får du en genomgång av hur sidduren är upplagd och hur du kan använda den. Använd denna messianska bönbok som utgångspunkt i din dagliga bön i kombination med spontan bön efter Andens ledning. En andlig skattkammare som du kommer att ha daglig nytta av under resten av ditt liv!

Introduktion till sidduren är i första hand ämnad för personlig bön under vardagar och följer en enkel kronologisk ordning som innehåller morgonbönen (Shacharit), eftermiddagsbönen (Mincha), kvällsbönen (Ma’ariv), läggdags-Shma, och till sist ett urval välsignelser -- främst bordsbönen för måltider. Väsentliga delar ur varje avsnitt i den traditionella sidduren har varsamt valts ut för att ge en introduktion till tidsbestämd bön. Som en hjälp och inspiration till siddurens böner har också reflektioner ur de Profetiska och Apostoliska Skrifterna lagts till.

Den traditionella sidduren kan verka komplicerad och förvirrande för den oinvigde. Denna introduktion använder pedagogisk formgivning med klara instruktioner för att introducera både judiska och icke-judiska Messias lärjungar till sidduren.

Innehåll:

 • 124 sidor
 • Inledning med de bibliska bönetidernas ursprung, viktigaste beståndsdelar, mm.
 • Ett noggrant urval av den traditionella siddurens huvudsakliga delar
 • Passande, markerade messianska tillägg
 • Tydliga och klarläggande instruktioner
 • Vissa välsignelser på transskriberad hebreiska
 • Morgonbön (Shacharit) för vardagar
 • Eftermiddagsbön (Mincha) för vardagar
 • Kvällsbön (Ma’ariv) för vardagar
 • Läggdags-Shma
 • Välsignelser före och efter maten
 • Diverse välsignelser
 • Förteckning på veckans parashà (bibelavsnitt)
 • Fotnoter med förklaringar och kommentarer
 • Lämplig för både män och kvinnor