Ariel Media

Ett rike av präster

250 SEK / I lager.

Undervisning med Lars Enarson, Johannes Enarson, Ron och Johanna Potter

"Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jeshua Messias tar emot med glädje." (1Pet 2:5)

Det står om den första församlingen: ”...de var alltid i templet och prisade Gud.” (Luk 24:53). Och “De höll troget fast vid ...bönerna.” (Apg 2:42) Den här undervisningsserien handlar om den bibliska bönetjänsten som apostlarna och de första lärjungarna praktiserade. Bakgrunden går tillbaka till det dagliga offret i 4 Mos 28 och tempelgudstjänsten som David införde samt den s.k. ”Artonbönen” från Esras och Nehemjas dagar. Det är den här andliga roten som vi blivit inympade i och som många börjat återupptäcka igen i vår tid.

Innehåll:

  • CD 1 Kallelsen till prästtjänst - Lars Enarson
  • CD 2 Tempelgudstjänsten - Lars Enarson
  • CD 3 De dagliga högtiderna - Johannes Enarson
  • CD 4 Kvinnan och Tora-liv, del 1 - Johanna Potter
  • CD 5 Kvinnan och Tora-liv, del 2 - Johanna Potter
  • CD 6 Andens vind över glödande kol - Ron Potter
  • CD 7 Liturgisk och spontan bön - Johannes Enarson
  • CD 8 Artonbönen - Lars Enarson
  • CD 9 Frågor och svar