Ariel Media

Islams planer för världsherravälde DVD

150 SEK / Ej i lager.

"Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld." —1 Mosebok 6

I detta budskap tar Lars Enarson upp Al Qaidas plan som utformades redan år 2000 att i sju steg ta över världen för islam. Planen ska vara helt genomförd senast 2020. Fem av dessa sju steg har gått i uppfyllelse exakt enligt tidsschemat. Det sjätte steget ska enligt Al Qaida börja förverkligas 2016.

Detta budskap tar också upp vilddjurets märke, de tre grekiska bokstäverna som brukar översättas med 666 och dess kopplingar til jihad.