Ariel Media

Jerusalems historia och framtid DVD

200 SEK / Ej i lager.

“Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje.” (Ps 137:5-6)

Jerusalem — den Store Konungens stad, förvisso finns den ingen annan stad som denna. De första troende, judar som hedningar, hade sitt framtidshopp knutet till Jerusalems upprättelse vid Messias återkomst. Det är därifrån Han kommer att regera över nationerna när Guds rike kommer till jorden, så som profeterna sagt. Denna serie på fyra TV program om Jerusalems historia, från Edens lustgård till Paradiset, är en fascinerande undervisning om det bibliska hoppet.

“Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.”(Upp 21:2)

Innehåller fyra TV program [DVD Video]