Ariel Media

Judarna - Ett profetiskt folk

150 SEK / I lager.

Mose Lag är antagligen det mest missförstådda ämnet i hela Bibeln bland dagens kristna. Jesus sa tydligt att han INTE kommit för att upphäva lagen, utan för att uppfylla och fullborda den. Detta uppfyllande kommer inte att vara klart förrän himmel och jord har förgåtts.

Det judiska folket har en unik kallelse som är oåterkallelig. De är ett profetiskt folk. Herrens högtider fullbordades delvis vid Jesu första ankomst. I samband med Jesu återkomst fullbordas de sista högtiderna. Judarna är kallade att leva i trohet till Moses fram till dess Jesus återvänder och allt blivit uppfyllt.

Innehåll:

CD1 - Lagen handlar om Jesus
CD2 - Herrens högtider
CD3 - Försoningsdagen