Ariel Media

Kom ihåg Mose

200 SEK / I lager.

"Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning." (Mal 4:4-6)

Med dessa ord avslutas uppenbarelsen i det första förbundets skrifter. Är Mose fortfarande aktuell i det nya förbundet? Denna serie är en radikal och utmanande undervisning om den upprättelse som församlingen kommer att vara med om "innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda". Om vi vill vara en del av den övervinnande skaran behöver vi rannsaka Skrifterna på nytt och upptäcka att Bibeln är en enda bok, från början till slut.

Innehåll:

  • Eliatjänsten, del I och del II
  • Vår rätta identitet
  • Kom ihåg Mose
  • Det bibliska hoppet