Ariel Media

När Messias kommer

250 SEK / Ej i lager.

På dessa TV program inspelade på plats i Jerusalem talar Lars Enarson brinnande om den yttersta tiden och Jesu återkomst ett ämne som det är mycket tyst om idag. Vad kommer att hända i uppryckandet? Kan vi förvänta en stor väckelse innan Jesus kommer? Vilka är tecken på att hans ankomst är nära? Mycket aktuell undervisning. "Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter" (Upp. 11:15).

Innehåll
 
DVD 1:
  • Inga myter
  • Se till att ingen bedrar er
  • Uppryckandet, del 1
  • Uppryckandet, del 2
DVD 2:
  • Tecken på Messias ankomst
  • Uppryckandet, del 3
  • Ändetidens väckelse