Ariel Media

Våra andliga rötter

125 SEK / Ej i lager.

Vi lever i andliga brytningstider i Sverige idag. Som en reaktion mot ytlighet, samhällsanpassning och andlig kraftlöshet inom de kristna leden, har många börjat söka sig bakåt i tiden, tillbaka till de andliga rötterna. Detta har dock fört med sig många frågetecken.

Finner vi våra andliga rötter hos ”kyrkofäderna” och den ”allmänna” kyrkan som uppstod i Romarriket? Eller måste vi söka oss längre tillbaka? Var finns våra ursprungliga andliga rötter? Och framför allt, var finns vår framtid? Dessa avgörande frågor behandlas i denna mycket aktuella serie.

Innehåll:

  • Varifrån kommer vi?
  • Vart är vi på väg?